Intel’s Next-Gen Xeon Phi Geared Toward AI, Machine Learning